ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gulch

G AH1 L CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gulch-, *gulch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gulch(n) ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. canyon, ditch, trench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gulch(กัลชฺ) n. ธารน้ำลึกและแคบ, Syn. ravine

English-Thai: Nontri Dictionary
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก

CMU English Pronouncing Dictionary
GULCH G AH1 L CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gulch (n) gˈʌltʃ (g uh1 l ch)
gulches (n) gˈʌltʃɪz (g uh1 l ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergschlucht {f} | Bergschluchten {pl}gulch | gulches [Add to Longdo]
Schlucht {f} | Schluchten {pl}gulch | gulches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gulch
      n 1: a narrow gorge with a stream running through it [syn:
           {gulch}, {flume}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top