ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gudgeon

G AH1 JH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gudgeon-, *gudgeon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe, cheat

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gudgeon pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUDGEON G AH1 JH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gudgeon (n) gˈʌʤən (g uh1 jh @ n)
gudgeons (n) gˈʌʤənz (g uh1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolbenbolzen {m} [techn.]gudgeon pin; piston pin; wrist pin; pin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口細[くちぼそ, kuchiboso] (n) (1) (fem) having a small mouth; eating only a little; (2) (See 持子) topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva); (3) (See 梭魚) barracuda [Add to Longdo]
持子[もつご;モツゴ, motsugo ; motsugo] (n) (uk) topmouth gudgeon; stone moroko (Pseudorasbora parva) [Add to Longdo]
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) (uk) gudgeon (any fish of genus Gnathopogon or related genera); (2) (See 本諸子) willow gudgeon (Gnathopogon caerulescens); (3) (See 九絵) longtooth grouper (species of fish, Epinephelus bruneus) [Add to Longdo]
土吹[つちふき;ツチフキ, tsuchifuki ; tsuchifuki] (n) (uk) Chinese false gudgeon (Abbottina rivularis) [Add to Longdo]
琵琶鰉[びわひがい;ビワヒガイ, biwahigai ; biwahigai] (n) (uk) Biwa oily gudgeon (Sarcocheilichthys variegatus microoculus) [Add to Longdo]
本諸子[ほんもろこ;ホンモロコ, honmoroko ; honmoroko] (n) (uk) willow gudgeon (species of fish, Gnathopogon caerulescens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gudgeon
   n 1: small spiny-finned fish of coastal or brackish waters
      having a large head and elongated tapering body having the
      ventral fins modified as a sucker [syn: {goby}, {gudgeon}]
   2: small slender European freshwater fish often used as bait by
     anglers [syn: {gudgeon}, {Gobio gobio}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top