ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grumpy

G R AH1 M P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grumpy-, *grumpy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grumpy(adj) อารมณ์เสีย, See also: อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์, Syn. bad-tempered, surly, churlish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish, ill-tempered

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUMPY G R AH1 M P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grumpy (j) grˈʌmpiː (g r uh1 m p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brummig; mürrisch; unleidlich; grantig; bärbeißig {adj} | brummiger; mürrischer; unleidlicher; grantiger; bärbeißiger | am brummigsten; am mürrischsten; am unleidlichsten; am grantigsten; am bärbeißigstengrumpy | grumpier | grumpiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grumpy
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top