ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gruesome

G R UW1 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gruesome-, *gruesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruesome(adj) น่ากลัว, See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid, Ant. pleasant
gruesomely(adv) อย่างน่าสยดสยอง, See also: อย่างน่าขยะแขยง, Syn. grisly, ghastly, horrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness, grewsomeness n., Syn. grisly, frightful

English-Thai: Nontri Dictionary
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUESOME G R UW1 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gruesome (j) grˈuːsəm (g r uu1 s @ m)
gruesomely (a) grˈuːsəmliː (g r uu1 s @ m l ii)
gruesomeness (n) grˈuːsəmnəs (g r uu1 s @ m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gruesome
   adj 1: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
       "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
       burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome
       evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and
       plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived
       by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome},
       {macabre}, {sick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top