ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grudging

G R AH1 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grudging-, *grudging*, grudg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grudging(adj) ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: เสียไม่ได้, ซึ่งขุ่นเคือง, ซึ่งคับข้องใจ, Syn. reluctant
grudgingly(adv) อย่างไม่เต็มใจ, See also: อย่างเสียไม่ได้, อย่างข้องใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
ungrudging(อันกรัด'จิง) adj. เต็มอกเต็มใจ,ไม่บ่น,ไม่เสียดาย,ใจกว้าง,ใจป้ำ., See also: ungrudgingly, Syn. wholehearted

English-Thai: Nontri Dictionary
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซังตาย(adv) unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ, Ant. เต็มใจ, Example: เขาถูกอ้อนวอนให้พูด เขาก็พูดซังตายไปอย่างนั้นเอง
ซังกะตาย(adv) unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ, Example: เขาทำงานอย่างซังกะตาย เพื่อให้พ้นหน้าที่ไปวันๆ, Thai Definition: อย่างเสียไม่ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUDGING G R AH1 JH IH0 NG
GRUDGINGLY G R AH1 JH IH0 NG L IY0
GRUDGINGLY G R AH1 JH IH0 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grudging (v) grˈʌʤɪŋ (g r uh1 jh i ng)
grudgingly (a) grˈʌʤɪŋliː (g r uh1 jh i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怨色[えんしょく, enshoku] (n) grudging look [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly [Add to Longdo]
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grudging
   adj 1: of especially an attitude; "gave grudging consent";
       "grudging acceptance of his opponent's victory"
   2: petty or reluctant in giving or spending; "a niggardly tip"
     [syn: {grudging}, {niggardly}, {scrimy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top