ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grove

G R OW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grove-, *grove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grove(n) ป่าละเมาะ, See also: ป่าเล็กๆ, แมกไม้, หมู่ไม้, Syn. spinney, woods
grove(n) สวนผลไม้
grovel(vi) ประจบประแจง, Syn. fawn, truckle
grovel(vi) หมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ง, Syn. crawl
grovel in(phrv) กลิ้งเกลือก, Syn. wallow in, welter in
grovel in(phrv) เกี่ยวข้องกับ, See also: ทำงานท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
grovel to(phrv) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ
grovel before(phrv) ทำตัวอ่อนน้อมต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grove(โกรฟว) n. บริเวณป่าเล็ก ๆ ,สวนผลไม้., See also: groved adj. ., Syn. wood
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler, groveller n., Syn. crawl, fawn
mangrove(แมง'โกรฟว) n. ต้นโกงกาง

English-Thai: Nontri Dictionary
grove(n) สวน,ป่าละเมาะ
grovel(vi) นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ
mangrove(n) ต้นโกงกาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groveThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าละเมาะ(n) grove wood, See also: brake, grove, Example: ทางแคบๆ นั้นคดเคี้ยวเป็นวงไปตามละแวกบ้านและตามทุ่งนาป่าละเมาะ, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ เป็นหย่อมๆ
ป่าแพะ(n) grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
ละเมาะ(n) grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ
จ่อม(v) grovel, See also: crouch, lie down, Thai Definition: ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ดงมะพร้าว[dong maphrāo] (n, exp) EN: coconut grove  FR: cocoteraie [f]
ดงไผ่[dong phai] (n, exp) EN: bamboo grove
จาก[jāk] (n) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm
กะพ้อหนาม[kaphø nām] (n, exp) EN: Mangrove fan palm
เกลือก[kleūak] (v) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel  FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กอ[kø] (n) EN: clump ; grove ; cluster  FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
โกงกาง[kōngkāng] (n) EN: mangrove  FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
ละเมาะ[lamǿ] (n) EN: grove ; thicket ; coppice  FR: bosquet [m] ; bocage [m]
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROVE G R OW1 V
GROVER G R OW1 V ER0
GROVES G R OW1 V Z
GROVEL G R AA1 V AH0 L
GROVE'S G R OW1 V Z
GROVERS G R OW1 V ER0 Z
GROVER'S G R OW1 V ER0 Z
GROVEMAN G R OW1 V M AH0 N
GROVELING G R AO1 V AH0 L IH0 NG
GROVELING G R AO1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grove (n) grˈouv (g r ou1 v)
grovel (v) grˈɒvəl (g r o1 v @ l)
groves (n) grˈouvz (g r ou1 v z)
grovels (v) grˈɒvəlz (g r o1 v @ l z)
grovelled (v) grˈɒvəld (g r o1 v @ l d)
groveller (n) grˈɒvlər (g r o1 v l @ r)
grovellers (n) grˈɒvləz (g r o1 v l @ z)
grovelling (v) grˈɒvəlɪŋ (g r o1 v @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小树林[xiǎo shù lín, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] grove [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehölz {n} | Gehölze {pl}grove | groves [Add to Longdo]
Hain {m} | Haine {pl}grove | groves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
マングローブ[manguro-bu] (n) mangrove; (P) [Add to Longdo]
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard [Add to Longdo]
杏林[きょうりん, kyourin] (n) apricot grove [Add to Longdo]
夏木立[なつこだち, natsukodachi] (n) grove in summer [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
御嶽;御岳[みたけ, mitake] (n) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
紅樹[こうじゅ, kouju] (n) (1) mangrove (esp. the black mangrove, Bruguiera gymnorrhiza); (2) tree with red leaves or flowers [Add to Longdo]
紅樹林[こうじゅりん, koujurin] (n) (See マングローブ) mangrove forest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grove
   n 1: a small growth of trees without underbrush
   2: garden consisting of a small cultivated wood without
     undergrowth [syn: {grove}, {woodlet}, {orchard},
     {plantation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top