ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

group

G R UW1 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -group-, *group*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
group(n) กลุ่ม, See also: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า, Syn. band, division, gang, party, type
group(vi) รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
group(vt) ี่รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
groupie(n) ผู้คลั่งไคล้ดารา (คำสแลง), See also: แฟนเพลง, กลุ่มผู้สนับสนุน, ผู้ติดตาม, Syn. fan, follower
group about(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group around, group round
group round(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group about, ground around
group under(phrv) รวมไว้ใต้, See also: รวมตัวกันอยู่ใต้, Syn. come under
group-grope(sl) พวกร่วมเพศหมู่
group around(phrv) รวมตัวรอบๆ, Syn. group about, group round
group together(phrv) ทำให้มารวมกลุ่มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
group(กรูพ) n.,v. (จัดเป็น) กลุ่ม,หมู่,พวก,เหล่า,ชุด,ฝูง
group captianนาวาอากาศเอก
group-up groupแบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นรุ่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่ม
grouper(กรูพ'เพอะ) n. ปลาทะเลตัวโต
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
acyl group chem. rco-:, Syn. acyl radical
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
antigroupelos(แอนทิกรอพ' พิลิส) n. สนับแข้งกันน้ำ
aryl group(radical) (แอร์'ริล) C6H5
azido group(radical) N3-

English-Thai: Nontri Dictionary
group(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด
group(vt) เข้าหมู่,เข้าพวก,เข้ากลุ่ม,แบ่งพวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groupกลุ่ม, กลุ่มก้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupหมู่, กลุ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
groupกลุ่มหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
group๑. กลุ่ม๒. กรุป [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
group accountsบัญชีรวมกลุ่ม, บัญชีของกลุ่มบริษัท (ในเครือเดียวกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group annuityกรมธรรม์กลุ่มแบบเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
group dynamicพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group insuranceการประกันภัยกลุ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
group insuranceการประกันภัยหมู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
groupหมู่, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันในตารางธาตุ  ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีสมบัติบางประการคล้างคลึงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Group Appraisalกลุ่มประเมิน [การแพทย์]
Group Approachการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Group Changeการย้ายกลุ่ม [การแพทย์]
Group counselingการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Group depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม [การบัญชี]
Group Discussionวิธิอภิปรายกลุ่ม, [การแพทย์]
Group facilitationการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
group of person(n) คณะบุคคล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groupA group of boys were coming up to me.
groupA group of children were playing.
groupA group of children were playing in the park.
groupA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
groupA group of foreign students visited Akira's high school.
groupA group of gangsters stole money.
groupA group of people started off in snow boots.
groupA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
groupA group of teenagers robbed me of my money.
groupA group of young men are playing handball in the playground.
groupA group of young men were fighting.
groupA group of youths attacked the old man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาวาอากาศเอก(n) group captain, Example: ตำรวจกองปราบปรามไปดักจับตัวเสี่ยอ้วน มาจากหน้าบ้านพักของนาวาอากาศเอกที่เชียงใหม่, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศโท
มวล(n) mass, See also: group, cluster, Syn. กลุ่ม, เหล่า, Example: ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
ข้าง(n) side, See also: group, faction, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count Unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai Definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
ขันธ์(n) group, Syn. หมู่, หมวด, กอง, พวก, Example: มนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5, Thai Definition: ส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
คณะ(n) group, See also: party, Syn. หมู่, พวก, แก๊ง, เหล่า, กลุ่ม, ทีม, ก๊ก, Example: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Thai Definition: กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าย(n) group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai Definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
หมวด(n) group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวดๆ, Count Unit: หมวด, Thai Definition: ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
หมวด(clas) category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai Definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
วลี(n) phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai Definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
ฝักฝ่าย(n) group, See also: side, company, Syn. พวก, ข้าง, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งกลุ่ม[baeng klum] (v, exp) EN: divide ; divide into groups  FR: grouper
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ฝ่าย[fāi] (n) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector  FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝักฝ่าย[fakfāi] (n) EN: group
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ไฮเดรนเยีย[haidrēnyīa] (n) EN: Hortensia group, Hydrangea
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUP G R UW1 P
GROUPE G R UW1 P
GROUPS G R UW1 P S
GROUPIE G R UW1 P IY0
GROUPER G R UW1 P ER0
GROUPED G R UW1 P T
GROUP'S G R UW1 P S
GROUPS' G R UW1 P S
GROUPERS G R UW1 P ER0 Z
GROUPING G R UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
group (v) grˈuːp (g r uu1 p)
groups (v) grˈuːps (g r uu1 p s)
grouped (v) grˈuːpt (g r uu1 p t)
grouping (v) grˈuːpɪŋ (g r uu1 p i ng)
groupings (n) grˈuːpɪŋz (g r uu1 p i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集团[jí tuán, ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] group; bloc; corporation, #846 [Add to Longdo]
大队[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] group; a large body of; production brigade, #2,605 [Add to Longdo]
团体[tuán tǐ, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] group; organization; team, #3,435 [Add to Longdo]
组长[zǔ zhǎng, ㄗㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] group leader, #6,884 [Add to Longdo]
阵营[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] group of people; camp; faction; sides in a dispute, #8,297 [Add to Longdo]
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, / ] group or team (in factories etc), #17,010 [Add to Longdo]
群岛[qún dǎo, ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] group of islands; archipelago, #41,968 [Add to Longdo]
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ, / ] group photo of whole family, #61,232 [Add to Longdo]
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, / ] group of people, #117,820 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, ] group of 100 families; place name, #870,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] TH: กลุ่ม  EN: group

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsraum {m}; Gruppenraum {m} | Arbeitsräume {pl}; Gruppenräume {pl}group room | group rooms [Add to Longdo]
Gruppe {f} | Gruppen {pl} | eine Gruppe Menschengroup | groups | a group of people [Add to Longdo]
Gruppe {f} [math.] | auflösbare Gruppegroup | solvable group [Add to Longdo]
Gruppenarbeit {f}group work [Add to Longdo]
Gruppenbild {n}group picture [Add to Longdo]
Gruppencode {m} (zum Fehlerprüfen) [comp.]group code [Add to Longdo]
Gruppendiskussion {f}group discussion [Add to Longdo]
Gruppenfrequenz {f}group frequency [Add to Longdo]
Gruppenleiter {m}group manager; group leader [Add to Longdo]
Gruppenmitglied {n}group member; team member [Add to Longdo]
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure [Add to Longdo]
Gruppensex {m}group sex [Add to Longdo]
Gruppensteuerung {f}group control [Add to Longdo]
Gruppensteuerungsebene {f}group control level [Add to Longdo]
Gruppenverteilung {f}group allocation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10 [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぞろぞろ[zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アービトレーショングループ[a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group [Add to Longdo]
アーレフ[a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group [Add to Longdo]
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 group
   n 1: any number of entities (members) considered as a unit [syn:
      {group}, {grouping}]
   2: (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit
     and forming part of a molecule [syn: {group}, {radical},
     {chemical group}]
   3: a set that is closed, associative, has an identity element
     and every element has an inverse [syn: {group}, {mathematical
     group}]
   v 1: arrange into a group or groups; "Can you group these shapes
      together?"
   2: form a group or group together [syn: {group}, {aggroup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top