ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ground state

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ground state-, *ground state*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
(ดู excited state ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
ground stateสถานะพื้น, สถานะของระบบ  เช่น อะตอมหรือโมเลกุลหรือนิวเคลียสซึ่งมีระดับพลังงานต่ำสุด และเป็นสถานะของระบบในภาวะปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ground Stateสถานะพื้น, [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基底状態[きていじょうたい, kiteijoutai] (n) ground state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ground state
      n 1: (physics) the lowest energy state of an atom or other
           particle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top