ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grope

G R OW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grope-, *grope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grope(vi) คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
grope for(phrv) พยายามคลำหา, See also: ควานหา, Syn. grope after
grope for(phrv) ค้นหา
grope about(phrv) คลำหา, Syn. grope around
grope about(phrv) พยายามหาทางเลี่ยง
grope after(phrv) พยายามคลำหา, See also: ควานหา, Syn. grope for
grope after(phrv) ค้นหา
grope around(phrv) คลำหา, Syn. grope about
grope around(phrv) พยายามหาทางเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search

English-Thai: Nontri Dictionary
grope(vi, vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gropeHe groped for the doorknob in the dark.
gropeI groped for a flashlight.
gropeShe groped for the light switch in the dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งม(v) grope, See also: search, seek, look for, fumble, Syn. คลำ, หา, มองหา, คลำหา, Example: ชาวประมงออกไปงมหาหอยตั้งแต่เช้าตรู่, Thai Definition: ดำน้ำลงไปคลำหาของ, คลำหาของในน้ำ
คลำ(v) grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. ลูบคลำ, Example: รุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องเอามือคลำลงไปในไหทุกคน, Thai Definition: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
คลำหา(v) fumble, See also: grope, Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา, Example: แม่ค้ากับลูกค้าช่วยกันคลำหาเศษเหรียญใต้แผงกันวุ่นวาย
ควาน(v) grope, See also: search, Syn. หา, ควานหา, Example: หนุ่มน้อยควานหากระเป๋ากล้องในสายน้ำอันเชี่ยวกราก, Thai Definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของในน้ำหรือในที่มืด
ลูบ(v) grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. ลูบคลำ, คลำ, Thai Definition: เอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปมาเป็นต้น
ลูบคลำ(v) grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. คลำ, ลูบ, Example: การที่เราจะทราบว่าเด็กเป็นไข้อาจทราบโดยลูบคลำตัวเด็ก, Thai Definition: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
หา(v) grope, See also: search, Syn. ควาน, ควานหา, Example: หนุ่มน้อยหาเศษสตางค์ในกระเป๋าแล้วหยิบยื่นให้ตาแป๊ะ, Thai Definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำ[khlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: tâtonner ; tâter
คลำหา[khlam hā] (v, exp) EN: fumble ; grope  FR: chercher à tâtons
ควาน[khwān] (v) EN: grope ; search  FR: fouiller ; chercher à tâtons
ลูบ[lūp] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress  FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[lūpkhlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: câliner ; cajoler
งม[ngom] (v) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope  FR: plonger pour ; chercher à tâtons

CMU English Pronouncing Dictionary
GROPE G R OW1 P
GROPED G R OW1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grope (v) grˈoup (g r ou1 p)
groped (v) grˈoupt (g r ou1 p t)
gropes (v) grˈoups (g r ou1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摸索[mō suo, ㄇㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] grope, #10,990 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grope
   n 1: the act of groping; and instance of groping
   v 1: feel about uncertainly or blindly; "She groped for her
      glasses in the darkness of the bedroom" [syn: {grope},
      {fumble}]
   2: search blindly or uncertainly; "His mind groped to make the
     connection"
   3: fondle for sexual pleasure; "He made some sexual advances at
     the woman in his office and groped her repeatedly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top