ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groggy

G R AA1 G IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groggy-, *groggy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groggy(adj) มึนงง, See also: งงงวย, เมา, Syn. dazed, muzzy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The groggy scumbag you and Jenna scraped off the road the night he was hit by a car.แก๊งซ์ขี้เมา เธอกับเจนน่า เดินโซซัดโซเซ คืนที่เขาถูกรถชน Turn of the Shoe (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groggyHe was groggy from too much wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึน[meun] (v) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk  FR: être étourdi ; être groggy

CMU English Pronouncing Dictionary
GROGGY G R AA1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groggy (j) grˈɒgiː (g r o1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッキー;グロッギー[gurokki-; guroggi-] (adj-na,n) groggy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groggy
   adj 1: stunned or confused and slow to react (as from blows or
       drunkenness or exhaustion) [syn: {dazed}, {foggy},
       {groggy}, {logy}, {stuporous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top