ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grisly

G R IH1 Z L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grisly-, *grisly*, gris
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grisly(adj) น่าเขย่าขวัญ, See also: น่าขนลุก, น่าสยอง, น่ากลัว, Syn. dredful, horrible, scary, Ant. attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible

English-Thai: Nontri Dictionary
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (adj) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified  FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

CMU English Pronouncing Dictionary
GRISLY G R IH1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grisly (j) grˈɪzliː (g r i1 z l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grässlich; grausig {adj} | grässlicher; grausiger | am grässlichsten; am grausigstengrisly | grislier | grisliest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grisly
   adj 1: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
       "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
       burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome
       evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and
       plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived
       by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome},
       {macabre}, {sick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top