ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gripping

G R IH1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gripping-, *gripping*, gripp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gripping(adj) น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grippingI have a gripping pain here.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIPPING G R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gripping (v) grˈɪpɪŋ (g r i1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greifwerkzeug {m}gripping device [Add to Longdo]
Greifzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Gripzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Klemmbacke {f}; Spannbacke {f} | Klemmbacke mit Hülse | Klemmbacke mit Längsrippengripping jaw; clamp jaw; jaw | clamp jaw with sleeve | clamp jaw with longitudinal ribs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gripping
   adj 1: capable of arousing and holding the attention; "a
       fascinating story" [syn: {absorbing}, {engrossing},
       {fascinating}, {gripping}, {riveting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top