ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gripe

G R AY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gripe-, *gripe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gripe(vi) บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe(vi) ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe(vt) ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe at(phrv) บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
gripe about(phrv) บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch, cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy

English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without a second thought, no, don't you dare gripe about me eatin' fries.ไม่ต้องคิดอะไรอีกเลย ไม่ อย่ามาบังคับให้ฉันกินฟรายอีก Strange Love (2008)
I have no-no gripes with you at all, okay?ฉันไม่ได้มีปัญหากับนายสักหน่อย โอเค๊ ? VS. (2009)
- A bailiff said ex-cons with gripes against the State is your specialty.ตำรวจศาลคนหนึ่งบอกว่า คดีที่พวกอดีตนักโทษ ถูกฝ่ายรัฐฟ้องร้อง เป็นคดีที่คุณถนัด Legacy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripeIt is high time we aired some of our gripes.
gripeThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIPE G R AY1 P
GRIPED G R AY1 P T
GRIPES G R AY1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gripes (n) grˈaɪps (g r ai1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes) [Add to Longdo]
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gripe
   n 1: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
      service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
      {squawk}]
   v 1: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
      {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
      {holler}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top