ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grimace

G R IH1 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grimace-, *grimace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grimace(n) หน้าตาบูดบึ้ง, Syn. sneer, smirk
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง, Syn. frown, glower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl

English-Thai: Nontri Dictionary
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Grimace Testการตรวจข้อเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grimace and Stretch Marks won't stand a chance.หน้าตาบูดเบี้ยวและมีรอยแตกลาย จะไม่มีโอกาส Prom Queen (2011)
If you suspend me, I won't be able to beat Grimace and Mr. Shue's butts.แข่งระดับเขตอาทิตย์หน้า ถ้าครูพักการเรียนหนู หนูคงไม่อาจ I Kissed a Girl (2011)
What's with the grimace on your face?ทำไมทำหน้าบึ้งอย่างนั้นล่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
( Grimaces )( Grimaces ) The Nurse and the Curse (2012)
A Tauntaun grimace with extra slobber.แสยะ Tauntaun กับน้ำลายพิเศษ Monsters University (2013)
You shouldn't grimace before you lunge.เจ้าไม่ควรทำหน้าบึ้ง ก่อนเข้าจู่โจมนะ Dark Wings, Dark Words (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grimaceThe students grimaced at the teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสยะ(v) sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai Definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว
แสยะปาก(v) grimace, See also: grimace with the mouth, Syn. แบะปาก, Example: เขาชอบแสยะปาก เมื่อรู้สึกไม่พอใจ, Thai Definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือเกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
แสยะปาก[sayae pāk] (v, exp) EN: grimace ; grimace with the mouth  FR: grimacer

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIMACE G R IH1 M AH0 S
GRIMACED G R IH1 M AH0 S T
GRIMACES G R IH1 M AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grimace (v) grˈɪmˈɛɪs (g r i1 m ei1 s)
grimaced (v) grˈɪmˈɛɪst (g r i1 m ei1 s t)
grimaces (v) grˈɪmˈɛɪsɪz (g r i1 m ei1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faxe {f}; Grimasse {f} | Faxen {pl}; Grimassen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
Fratze {f} | Fratzen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P) [Add to Longdo]
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown [Add to Longdo]
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grimace
   n 1: a contorted facial expression; "she made a grimace at the
      prospect" [syn: {grimace}, {face}]
   v 1: contort the face to indicate a certain mental or emotional
      state; "He grimaced when he saw the amount of homework he
      had to do" [syn: {grimace}, {make a face}, {pull a face}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top