ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratify

G R AE1 T AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratify-, *gratify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratify(vi) พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
gratify(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire
gratifying(adj) น่าพอใจ, See also: น่าปลื้มใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy

English-Thai: Nontri Dictionary
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า(v) appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai Definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สาแก่ใจ(v) satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai Definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น
บำรุงบำเรอ(v) indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai Definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATIFY G R AE1 T AH0 F AY2
GRATIFYING G R AE1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratify (v) grˈætɪfaɪ (g r a1 t i f ai)
gratifying (v) grˈætɪfaɪɪŋ (g r a1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratify
   v 1: make happy or satisfied [syn: {satisfy}, {gratify}] [ant:
      {dissatisfy}]
   2: yield (to); give satisfaction to [syn: {gratify}, {pander},
     {indulge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top