ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grapevine

G R EY1 P V AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grapevine-, *grapevine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grapevine(n) ต้นองุ่น, See also: เถาองุ่น, Syn. creeper
grapevine(n) ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grapevinen. ต้นองุ่น,วิธีการส่งข่าวลับถึงตัวบุคคลโดยตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grapevine๑. สายสนกลใน (ในการปฏิบัติงาน)๒. การส่งข่าวโดยวิธีลับ, การซุบซิบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grapevineI heard the news through the grapevine.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAPEVINE G R EY1 P V AY2 N
GRAPEVINES G R EY1 P V AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grapevine (n) grˈɛɪpvaɪn (g r ei1 p v ai n)
grapevines (n) grˈɛɪpvaɪnz (g r ei1 p v ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachrichtendienst {m}grapevine [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝦蔓[えびづる;エビヅル, ebiduru ; ebiduru] (n) (uk) Vitis ficifolia (species of grapevine) [Add to Longdo]
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae) [Add to Longdo]
葡萄葛[えびかずら, ebikazura] (n) (1) (arch) grapevine; (2) switch (of hair) [Add to Longdo]
葡萄棚[ぶどうだな, budoudana] (n) grapevine trellis [Add to Longdo]
風の便りに[かぜのたよりに, kazenotayorini] (exp) through the grapevine (lit [Add to Longdo]
野葡萄;野ぶどう[のぶどう, nobudou] (n) wild grape; wild grapevine; ampelopsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grapevine
   n 1: gossip spread by spoken communication; "the news of their
      affair was spread by word of mouth" [syn: {grapevine},
      {pipeline}, {word of mouth}]
   2: any of numerous woody vines of genus Vitis bearing clusters
     of edible berries [syn: {grape}, {grapevine}, {grape vine}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top