ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grantor

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grantor-, *grantor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grantor(n) ผู้ให้, See also: ผู้อุปถัมภ์, ผู้มอบ, Syn. donor, contributor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grantorn. ผู้มอบให้,ผู้มอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grantorผู้ให้, ผู้ให้อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายก(n) grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้[phūhai] (n) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor  FR: donateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANTOR G R AE1 N T ER0
GRANTORS G R AE1 N T ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  grantor
      n 1: a person who makes a grant in legal form; "conveyed from
           grantor to grantee"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top