ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandstand

G R AE1 N D S T AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandstand-, *grandstand*, grandstan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandstand(n) อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมกีฬาในสนาม, Syn. coliseum, stadium, stand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
grandstand(n) อัฒจรรย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัฒจันทร์(n) grandstand, See also: stand, Syn. อรรธจันทร์, Example: แฟนบอลเบียดเสียดยัดเยียดเข้ามา เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลมากมาย จนอัฒจันทร์พังไปทั้งแถบ, Thai Definition: ที่นั่งเป็นขั้นๆ สำหรับดูการแสดงมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม, ชั้นที่ตั้งของขาย หรือก้าวขึ้นลงทำเป็นขั้นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDSTAND G R AE1 N D S T AE2 N D
GRANDSTANDING G R AE1 N D S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandstand (n) grˈænstænd (g r a1 n s t a n d)
grandstands (n) grˈænstændz (g r a1 n s t a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスタンド[gurandosutando] (n) grandstand [Add to Longdo]
グランドスタンドプレー[gurandosutandopure-] (n) grandstand play [Add to Longdo]
スタンドプレー[sutandopure-] (n) grandstand play (wasei [Add to Longdo]
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
大見得[おおみえ, oomie] (n) dramatic pose; grand gesture; grandstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandstand
   n 1: the audience at a stadium or racetrack
   2: a stand at a racecourse or stadium consisting of tiers with
     rows of individual seats that are under a protective roof
     [syn: {grandstand}, {covered stand}]
   v 1: perform ostentatiously in order to impress the audience and
      with an eye to the applause; "She never misses a chance to
      grandstand"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top