ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandly

G R AE1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandly-, *grandly*, grand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandly(adv) อย่างหรูหรา, See also: อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหฬาร(adv) grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai Definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มเหาฬาร(adv) grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโหระทึก(adv) grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Example: เขาสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมโหระทึก ถึงระดับที่ต้องบันทึกเป็นสถิติโลกไว้
ผ่าเผย(adv) majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai Definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม
อุ่นหนาฝาคั่ง(adv) abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDLY G R AE1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandly (a) grˈændliː (g r a1 n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  grandly
      adv 1: in a grand manner; "the mansion seemed grandly large by
             today's standards"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top