ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandeur

G R AE0 N D UW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandeur-, *grandeur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandeur(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence, glory, pomp

English-Thai: Nontri Dictionary
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโอ่อ่า(n) magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai Definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
ราสี(n) grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. ราศี, Thai Definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
ราศี(n) grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. สง่าราศี, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี, Thai Definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
ส่วนสูง[suansūng] (n) EN: height  FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
วัดส่วนสูง[wat sūansūng] (v, exp) FR: mesurer la grandeur ; mesurer la taille

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDEUR G R AE0 N D UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandeur (n) grˈænʤər (g r a1 n jh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高贵[gāo guì, ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] grandeur; noble, #7,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandeur
   n 1: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
      magnificence and personal service there is the Queen's
      hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one
      expects"; "it is the university that gives the scene its
      stately splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned
      grandeur and colorful art"; "advertisers capitalize on the
      grandness and elegance it brings to their products" [syn:
      {magnificence}, {brilliance}, {splendor}, {splendour},
      {grandeur}, {grandness}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top