ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

granary

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -granary-, *granary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granary(n) ยุ้งฉาง, See also: ยุ้ง, ฉาง, Syn. bin, barn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
granary(n) ยุ้ง,ฉาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว(n) barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count Unit: หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
ฉาง(n) barn, See also: granary, storehouse, silo, bin, Syn. ยุ้ง, ยุ้งฉาง, Example: หลังคาของฉางจะต้องไม่รั่วและสามารถกันน้ำฝนไม่ให้หยดลงไปได้, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ยุ้งขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าวหรือเกลือเป็นต้น
ธัญโกศ(n) granary, See also: barn, silo, storehouse, store of grain or cereals in quantity, Syn. ฉางข้าว, ยุ้งข้าว, Count Unit: หลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[chāng] (n) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin  FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉางข้าว[chāng khāo] (n, exp) EN: barn ; granary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
granary (n) grˈænəriː (g r a1 n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, / ] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land), #34,506 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] granary, #164,403 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] granary, #171,393 [Add to Longdo]
料仓[liào cāng, ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ, / ] granary; storehouse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getreidespeicher {m}; Kornkammer {f} | Getreidespeicher {pl}; Kornkammern {pl}granary | granaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高床式[たかゆかしき, takayukashiki] (n) raised-floor-style (granary, truck, etc.) [Add to Longdo]
穀倉[こくそう, kokusou] (n) granary; (P) [Add to Longdo]
常平倉[じょうへいそう, jouheisou] (n) (historical) granary [Add to Longdo]
倉廩[そうりん, sourin] (n) rice granary [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
納め札[おさめふだ, osamefuda] (n) (1) (See 納札) votive card or tablet; (2) (arch) treasury or granary receipt statement [Add to Longdo]
米倉(P);米蔵[こめぐら, komegura] (n) rice granary; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  granary
      n 1: a storehouse for threshed grain or animal feed [syn:
           {granary}, {garner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top