ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grainy

G R EY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grainy-, *grainy*
English-Thai: Longdo Dictionary
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grainy(adj) ซึ่งเป็นเมล็ด, Syn. granular, lumpy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grainy(เกรน'นี) adj. เป็นเม็ดเล็ก ๆ ,คล้ายเม็ดข้าว,เต็มไปด้วย เมล็ดข้าว,เต็มไปด้วยเม็ดเล็ก ๆ, See also: graininess n.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAINY G R EY1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
körnig {adj} | körniger | am körnigstengrainy | grainier | grainiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy [Add to Longdo]
粒立つ;粒だつ[つぶだつ, tsubudatsu] (v5t,vi) to become grainy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grainy
   adj 1: composed of or covered with particles resembling meal in
       texture or consistency; "granular sugar"; "the
       photographs were grainy and indistinct"; "it left a mealy
       residue" [syn: {farinaceous}, {coarse-grained}, {grainy},
       {granular}, {granulose}, {gritty}, {mealy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top