ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graft

G R AE1 F T   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graft-, *graft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graft[N] การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), See also: การผ่าตัดปลูกอวัยวะ, Syn. graff, grafting, scion
graft[VT] ย้ายมาเพาะ (เนื้อ, หนัง) ทางการแพทย์, See also: ผ่าตัดนำผิวหนัง / เนื้อเยื่อส่วนที่ดีมาแปะแทนส่วนที่บกพร่อง, Syn. engraft
graft[VT] ต่อตาต้นไม้, See also: ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง, Syn. engraft
graft[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
graft in[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft on
graft on[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft in
graft upon[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. engraft into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft

English-Thai: Nontri Dictionary
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื้อเยื่อปลูกถ่าย๓. สิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ [ดู corruption ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftการรับสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื่อเยื่อปลูกถ่าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, allogeneic; allograft; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autochthonous; autograft; autoplast; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autologous; autograft; autoplast; graft, autochthonousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, boneกระดูกปลูก, กระดูกปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, gingival; gingival graftปลูกถ่ายเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graftกราฟท์, [การแพทย์]
Graft Copolymersกราฟท์โคโพลีเมอร์ [การแพทย์]
Graft Plateผิวหนังปลูกแบบเป็นแผ่น [การแพทย์]
Graft Rejectionการทำให้กราฟท์ไม่ติด, [การแพทย์]
Graft Rejection, Acuteสลัดไตที่ปลูกถ่ายอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Graft Russeการปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขกระดูกข้อมือหักต่อไม่ติด [การแพทย์]
Graft Slingกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อน [การแพทย์]
Graft Survivalความอยู่รอดของกราฟท์ [การแพทย์]
Graft vs Host Reactionเซลล์ที่ให้อาจปฏิเสธร่างกายผู้รับ [การแพทย์]
Graft, Alioเนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's right, now fuck off in that Range Rover my hard graft allowed you to buy.ใช่แล้ว ทีนี้ก็ไสหัวไปกับรถเรนจ์โรเวอร์ ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงฉันซะ The Secret of Sales (2017)
Out of all my labors... the most beguiling was... attempting to graft my DNA with that of another species.จากการสร้างตัวช่วย วิธีที่ให้ผลใกล้เคียงที่สุด คือปลูกถ่ายดีเอ็นเอพ่อให้สายพันธุ์อื่น Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It goes without saying that graft is incompatible with my programming.มันไปโดยไม่บอกว่ารับสินบน เข้ากันไม่ได้กับการเขียนโปรแกรมของฉัน Jupiter Ascending (2015)
Ok. Got the good wire ready to graft on.โอเค เอาสายไฟมาเตรียมต่อได้แล้ว We Are Grounders: Part 2 (2014)
That, coupled with the graft you've been responsible for, leaves me with no choice but to terminate your employment here.นั่นเกี่ยวกับเรื่องฉ้อโกงกินบนเรือนขี้บนหลังคา ที่เจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ปล่อยให้ข้าไม่มีทางเลือก นอกเหนือจากยุติการเป็นลูกจ้างของเจ้าที่นี่ VIII. (2014)
I had a skin graft operation where they put half my right thigh in my face.ผมได้มีการดำเนินการปลูกถ่ายผิวหนัง ที่พวกเขาวางครึ่งต้นขาขวาของฉันในใบหน้าของฉัน Rush (2013)
Yeah, but if the graft doesn't take, we shorten the nerve more.ใช่ แต่ถ้าอวัยวะไม่ยอมรับส่วนปลูกถ่าย เราสามารถทำให้เส้นประสาทสั้นลงได้อีก Remember the Time (2012)
I've seen the amount of gap in the nerve, and I know it's messier, but I thought a nerve graft might be better.ฉันเห็นว่าในเส้นประสาทมีช่องว่าง และฉันรู้ว่ามันยุ่งเหยิงกว่า แต่ฉันคิดว่าการปลูกถ่าย เส้นประสาทน่าจะดีที่สุด Remember the Time (2012)
You can't graft a leg onto someone else's stump.คุณย้ายขาเอาไปใส่ ให้คนขาด้วนไม่ได้ God Complex (2012)
Graft and corruption.- มีมติเห็นชอบ Geography of Global Conflict (2011)
Dissect out the L.A.D., nick the artery, put in a shunt, and put the graft in distal to the blockage.ผ่าเอา LAD ออก แล้ว สะกิดหลอดเลือดแดง ทำช่องเปิด แล้วเอาปลายส่วนต่อใส่ตรงที่อุดตัน Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I have been practicing these graft attachments every day for a month.ผมซ้อมการต่อทุกวันมาเดือนนึงแล้ว Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graftSelect the graft point after imagining how the branches will extend and fruit grow.
graftThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ส่วย[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: กรมทางหลวงแล้วพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องส่วยของตำรวจทางหลวง, Thai definition: ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นการตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ตอนกิ่ง[V] graft, See also: incorporate, join, Example: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง, Thai definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น
ติดตา[V] graft, Syn. ต่อตา, ปักชำ, ทาบกิ่ง, ตอน, Example: ชาวสวนติดตาต้นมะม่วงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป, Thai definition: วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยเอาตาของต้นไม้ต้นหนึ่งไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน
ต่อตา[V] graft, See also: join, incorporate, engraft, Syn. ติดตา, Example: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน, Thai definition: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
ต่อกิ่ง[V] graft, See also: one branch in (on/upon) the other, Example: ครูต่อกิ่งมะม่วงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู, Thai definition: นำเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางพันตรงที่ต่อไม่ให้น้ำซึมเข้า
น้ำร้อนน้ำชา[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, ค่าน้ำร้อนน้ำชา, Example: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย, Thai definition: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
การตอน[N] graft, See also: transplant, Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา, Example: การตอนกิ่งต้นไม้จะต้องทำอย่างเบามือมิฉะนั้นเนื้อเยื่อต่างๆ ของต้นไม้อาจขาดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับสินบน[n. exp.] (kān rap sinbon) EN: graft   
กินนอกกินใน[v. exp.] (kin nøk kin nai) EN: embezzle ; take graft ; take bribes   
เงินสินบน[n.] (ngoen sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m]
สินบน[n.] (sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m] ; bakchich [m] (fam.) ; dessous de table [mpl]
ติดตา[v.] (tittā) EN: bud ; graft   
ติดตาต่อกิ่ง[n.] (tittā tøking) EN: budding ; bud grafting   
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAFT    G R AE1 F T
GRAFTS    G R AE1 F T S
GRAFTED    G R AE1 F T IH0 D
GRAFTON    G R AE1 F T AH0 N
GRAFTING    G R AE1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graft    (v) grˈaːft (g r aa1 f t)
grafts    (v) grˈaːfts (g r aa1 f t s)
grafted    (v) grˈaːftɪd (g r aa1 f t i d)
grafting    (v) grˈaːftɪŋ (g r aa1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōu, ㄌㄡ, / ] graft (money); solicit; to gather; to collect, #9,245 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] graft (tree); stick in, #65,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斡旋利得罪処罰法[あっせんりとくつみしょばつほう, assenritokutsumishobatsuhou] (n) antigraft law [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
移植片[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
芽接ぎ[めつぎ, metsugi] (n) bud grafting [Add to Longdo]
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]
継ぎ台;継台;接ぎ台;接台[つぎだい, tsugidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); (2) stock (in grafting) [Add to Longdo]
根接ぎ[ねつぎ, netsugi] (n) root grafting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graft
   n 1: (surgery) tissue or organ transplanted from a donor to a
      recipient; in some cases the patient can be both donor and
      recipient [syn: {graft}, {transplant}]
   2: the practice of offering something (usually money) in order
     to gain an illicit advantage [syn: {bribery}, {graft}]
   3: the act of grafting something onto something else [syn:
     {graft}, {grafting}]
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]
   2: place the organ of a donor into the body of a recipient [syn:
     {transplant}, {graft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top