ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graded

G R EY1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graded-, *graded*, grad, grade
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graded๑. เกี่ยวกับสมดุล๒. -คัดขนาด๓. -เรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded offenseความผิดที่มีโทษหลายระดับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graded profilt; profile of equilibriumหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded shorelineแนวชายทะเลสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded slopeความลาดสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded streamธารน้ำสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradedShe was graded up.
gradedThe eggs were graded according to weight and size.
gradedThey graded apples according to their size.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าเส็งเคร็ง[pā sengkhreng] (n, exp) EN: degraded forest
ทราม[sām] (adj) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable  FR: ignoble
เถา[thao] (n) EN: graded series  FR: série [f] ; jeu [m]
ทาสวิชา[thātsawichā] (x) EN: degraded knowledge

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADED G R EY1 D AH0 D
GRADED G R EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graded (v) grˈɛɪdɪd (g r ei1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
次数付き[じすうつき, jisuutsuki] (adj-no) {math} graded [Add to Longdo]
重賞レース[じゅうしょうレース, juushou re-su] (n) graded race (in horse-racing); high-stakes race [Add to Longdo]
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
段階評価[だんかいひょうか, dankaihyouka] (suf) (after number N) graded on N steps; scored out of N [Add to Longdo]
要介護認定[ようかいごにんてい, youkaigonintei] (n) (See 介護保険制度) primary nursing care requirement authorization (a 5-level graded system under health insurance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graded
   adj 1: arranged in a sequence of grades or ranks; "stratified
       areas of the distribution" [syn: {graded}, {ranked},
       {stratified}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top