ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graciousness

G R EY1 SH AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graciousness-, *graciousness*, graciousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graciousness(n) ความงดงาม, See also: ความมีเสน่ห์, Syn. complaisance, refinement

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciousnessI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRACIOUSNESS G R EY1 SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graciousness (n) grˈɛɪʃəsnəs (g r ei1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graciousness
   n 1: excellence of manners or social conduct [ant:
      {ungraciousness}]
   2: the quality of being kind and gentle [syn: {benignity},
     {benignancy}, {graciousness}] [ant: {malignance},
     {malignancy}, {malignity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top