ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gown

G AW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gown-, *gown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gown(n) เสื้อคลุม, Syn. frock
gowned(adj) ซึ่งใส่เสื้อคลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gown(เกาน์) n. เสื้อคลุมยาว,เสื้อครุย v. ใส่เสื้อคลุมยาว, Syn. robe, frock
gownsman(เกาซ'มัน) n. คนที่สวมเสื้อคลุมยาว
cap and gownn. หมวกและเสื้อปริญญา
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
nightgown(ไนทฺ'เกาน์) n. ชุดนอนหลวม ๆ ,ชุดนอน., Syn. nightdress

English-Thai: Nontri Dictionary
gown(n) เสื้อยาว,เสื้อครุย,เสื้อกาวน์
nightgown(n) ชุดนอนสตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gownเสื้อคลุม, [การแพทย์]
Gowning Roomห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gownHer gown was a cheap affair.
gownI helped her into a gown.
gownPlease put on this gown.
gownShe really cut a dash in her pink evening gown.
gownShe was wearing a gown of satin.
gownThe doctor was in a white gown over a blue suit.
gownThe gown made of silk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อครุย(n) academic gown, See also: gown, Syn. ครุย, Example: เสื้อครุยของมหาวิทยาลัยนี้เป็นสีดำ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ชื่อเสื้อจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ใช้สวมหรือคลุม ใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ครุย[khrui] (n) EN: academic gown
เสื้อกาวน์[seūa kāo] (n, exp) EN: gown
เสื้อครุย[seūa khrui] (n, exp) EN: academic gown ; gown  FR: toge [f]
เสื้อราตรี[seūa rātrī] (n, exp) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo  FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOWN G AW1 N
GOWNS G AW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gown (v) gˈaun (g au1 n)
gowns (v) gˈaunz (g au1 n z)
gowned (v) gˈaund (g au1 n d)
gowning (v) gˈaunɪŋ (g au1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páo, ㄆㄠˊ, ] gown (lined), #10,181 [Add to Longdo]
长袍[cháng páo, ㄔㄤˊ ㄆㄠˊ, / ] gown, #27,264 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, ] gown or robe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleid {n} | Kleider {pl}gown | gowns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミックガウン[akademikkugaun] (n) academic gown [Add to Longdo]
ガウン[gaun] (n) gown; (P) [Add to Longdo]
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
ナイトガウン[naitogaun] (n) nightgown [Add to Longdo]
ビーチガウン[bi-chigaun] (n) beach gown [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
化粧着[けしょうぎ, keshougi] (n) dressing gown [Add to Longdo]
花嫁姿[はなよめすがた, hanayomesugata] (n) image of a bride dressed in her wedding gown (wedding kimono, etc.) [Add to Longdo]
手術衣[しゅじゅつい, shujutsui] (n) surgical gown [Add to Longdo]
手術着[しゅじゅつぎ, shujutsugi] (n) operating gown; surgical suit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gown
   n 1: a woman's dress, usually with a close-fitting bodice and a
      long flared skirt, often worn on formal occasions
   2: the members of a university as distinguished from the other
     residents of the town in which the university is located;
     "the relations between town and gown are always sensitive"
   3: lingerie consisting of a loose dress designed to be worn in
     bed by women [syn: {nightgown}, {gown}, {nightie}, {night-
     robe}, {nightdress}]
   4: protective garment worn by surgeons during operations [syn:
     {gown}, {surgical gown}, {scrubs}]
   5: outerwear consisting of a long flowing garment used for
     official or ceremonial occasions [syn: {gown}, {robe}]
   v 1: dress in a gown

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top