ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

government employee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -government employee-, *government employee*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Government employee unionsสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจ้างรัฐบาล(n) government employee
ข้าราชการพลเรือน(n) civil servant, See also: government employee, government officer, civil official, Syn. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, Example: พ่อรับราชการเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ไม่ใช่การงานทางทหาร
ข้าราชการ(n) government officer, See also: government employee, Syn. เจ้าหน้าที่รัฐ, Example: ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[khārātchakān wisāman] (n, exp) EN: temporary government employee  FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
ลูกจ้างรัฐบาล[lūkjāng ratthabān] (n, exp) EN: government employee
ราชภัฏ[rātchaphat] (n) EN: government officer ; government official ; government employee

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
地方公務員[ちほうこうむいん, chihoukoumuin] (n) local government employee; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top