ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goon

G UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goon-, *goon*
Possible hiragana form: ごおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goon(n) มือปืน, See also: อันธพาล, Syn. ruffian, hooligan
goon(n) คนโง่ (คำสแลง), See also: คนทึ่ม, Syn. booby, dolt
goon(sl) นักเลง, See also: คนร้าย, คนไม่ดี, อันธพาล
gooner(sl) คำเรียกคนเอเชียตะวันออก
gooner(sl) แฟนบอลทีมอาร์เซนอล (ทีมฟุตบอลในอังกฤษ), See also: คำว่า gooner แผลงมาจากคำว่า gunners
goon squad(sl) กลุ่มคนร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goon(กูน) n. คนโง่,คนทึ่ม,อันธพาล
gooney bird(กู'นี) n. นกทะเลขนาดใหญ่
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
rangoon(แรงกูน') n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของพม่า (Myanmar) ,กรุงย่างกุ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dragoon(n) ทหารม้า
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goonIf the weather had been nice yesterday, we would have goon to the zoo.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
ย่างกุ้ง[Yāngkung] (n, prop) EN: Rangoon  FR: Rangoon

CMU English Pronouncing Dictionary
GOON G UW1 N
GOONS G UW1 N Z
GOONAN G UW1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goon (n) gˈuːn (g uu1 n)
goons (n) gˈuːnz (g uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
トムヤムクン[tomuyamukun] (n) tom yum goong (Thai soup dish) (tha [Add to Longdo]
ドラグーン[doragu-n] (n) dragoon [Add to Longdo]
ラグーン[ragu-n] (n) lagoon [Add to Longdo]
ワンド;ウォンド[wando ; uondo] (n) (1) wand; (2) (ワンド only) (riverine) lagoon (ain [Add to Longdo]
海跡湖[かいせきこ, kaisekiko] (n) lagoon [Add to Longdo]
[かた, kata] (n) lagoon; (P) [Add to Longdo]
潟湖[せきこ, sekiko] (n) lagoon [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 五陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goon
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]
   2: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
     {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
     {strong-armer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top