ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good-looking

G UH1 D L UH2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good-looking-, *good-looking*, good-look
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good-looking(adj) มีหน้าตาดี, See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ, Syn. cute, pretty, handsome, Ant. unattractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome, attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good-looking(adj) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
good-lookingA good-looking horse may sometimes break down.
good-lookingHe is good-looking and smart.
good-lookingHe wants to meet that good-looking girl.
good-lookingLook at that good-looking boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อ(adj) good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: มีหน้าตาดี
ศุภางค์(adj) good-looking, See also: good-figured, Thai Definition: ที่มีรูปงาม, ที่มีรูปร่างดี, Notes: (สันสกฤต)
ทัศไนย(adj) beautiful, See also: good-looking, fine, pretty, Syn. น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โฉมงาม(n) beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมฉาย, โฉมเฉลา, นงคราญ, Example: โฉมงามของเขาก็คือเธอคนเดียวแหละ, Count Unit: นาง, Thai Definition: หญิงรูปงาม
โฉมฉาย(n) beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมเฉลา, นงคราญ, Thai Definition: หญิงรูปงาม
โฉมเฉลา(n) beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, Thai Definition: หญิงรูปงาม
โฉมตรู(n) beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, โฉมเฉลา, Example: โฉมตรูนางนี้มีนามว่าสีดา
ขำ(v) good-looking, See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming, Syn. คมขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai Definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมฉาย[chōmchāi] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมเฉลา[chōmchalāo] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมงาม[chōmngām] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมตรู[chōmtrū] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking

CMU English Pronouncing Dictionary
GOOD-LOOKING G UH1 D L UH2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
good-looking (j) gˈud-lˈukɪŋ (g u1 d - l u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] good-looking, #1,764 [Add to Longdo]
美貌[měi mào, ㄇㄟˇ ㄇㄠˋ, ] good-looking, #14,361 [Add to Longdo]
受看[shòu kàn, ㄕㄡˋ ㄎㄢˋ, ] good-looking, #158,725 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, ] good-looking; cute, #556,376 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっけー[kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
グッドルッキング[guddorukkingu] (adj-f) good-looking [Add to Longdo]
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool [Add to Longdo]
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
見目良い[みめよい, mimeyoi] (adj-i) good-looking [Add to Longdo]
見目麗しい[みめうるわしい, mimeuruwashii] (adj-i) good-looking; fair; beautiful [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
渋皮のむけた女;渋皮の剥けた女[しぶかわのむけたおんな, shibukawanomuketaonna] (n) (See 渋皮がむける) urbane and good-looking woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good-looking
   adj 1: pleasing in appearance especially by reason of conformity
       to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman";
       "a good-looking man"; "better-looking than her sister";
       "very pretty but not so extraordinarily handsome"-
       Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian
       Hellman [syn: {fine-looking}, {good-looking}, {better-
       looking}, {handsome}, {well-favored}, {well-favoured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top