ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good deeds

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good deeds-, *good deeds*, good deed
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลกรรม(n) good deeds, See also: merit, Syn. กุศลผลบุญ, Example: ข้าพเจ้าตั้งใจจะประกอบแต่กุศลกรรมในชั่วชีวิตนี้, Thai Definition: การกระทำความดี
กุศลผลบุญ(n) good deeds, Syn. กุศลกรรม, Example: พระธรรมเทศนาแสดงอานิสงส์การเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมว่าเป็นสิ่งกระทำที่ได้กุศลผลบุญแรง, Thai Definition: การกระทำความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญ[bun] (n) EN: merit ; good deeds ; good karma  FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
กรรมดี[kam dī] (n, exp) EN: good deeds ; wholesome action  FR: bonne action [f]
สมภาร[somphān] (n) EN: accumulated good deeds
ไถ่โทษ[thai thōt] (v, exp) EN: edeem a mistake ; redeem a mistake by good deeds
ทามบุญ[thāmbun] (xp) EN: make merit ; do good ; perform good deeds
ทำบุญทำทาน[thambun tham thān] (xp) EN: make merit ; do good ; perform good deeds
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [m] ; sort [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善事[shàn shì, ㄕㄢˋ ㄕˋ, ] good deeds, #32,429 [Add to Longdo]
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘉言善行[かげんぜんこう, kagenzenkou] (n) good words and good deeds [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) [Add to Longdo]
修善[しゅぜん;しゅうぜん, shuzen ; shuuzen] (n,vs) (しゅぜん is a Buddhist term) accumulating good deeds; doing good [Add to Longdo]
積善[せきぜん, sekizen] (n) accumulation of good deeds [Add to Longdo]
積善の家には必ず余慶あり;積善の家には必ず余慶有り[せきぜんのいえにはかならずよけいあり, sekizennoienihakanarazuyokeiari] (exp) (See 積不善の家には必ず余殃あり) one's good deeds shall be repaid even to one's descendants [Add to Longdo]
善業[ぜんごう, zengou] (n) good deeds [Add to Longdo]
善根[ぜんこん, zenkon] (n) good deeds; charity [Add to Longdo]
万善[まんぜん, manzen] (adj-na,n) all good works; all good deeds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top