ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

going back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -going back-, *going back*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
going backCould get some temporary treatment because I'll be going back to Japan soon?
going backGoing back to South Africa had stirred up some painful memories for him.
going backHe is going back and forth in front of the station.
going backI'm not going back.
going backNow, are you going back to your room or not?
going backNow the Little House watched the trucks and automobiles going back and forth to the city.
going backPretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.
going backPretty soon there was a subway going back and forth underneath the Little House.
going backPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.
going backShe watched the children going back to school.
going backSocial conditions are going backward rather than forward.
going backThe typhoon prevented us from going back to Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหนี[kān nī] (n, exp) EN: going back
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion

Japanese-English: EDICT Dictionary
後進[こうしん, koushin] (n) (1) one's junior; next generation; (n,vs) (2) reversing; going astern; going backwards; (P) [Add to Longdo]
行きつ戻りつ[ゆきつもどりつ;いきつもどりつ, yukitsumodoritsu ; ikitsumodoritsu] (exp,vs) going up and down; going back and forth [Add to Longdo]
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one [Add to Longdo]
遡源;溯源[さくげん;そげん, sakugen ; sogen] (n,vs) returning to the origin; going back to the beginning; retracing [Add to Longdo]
二言[ふたこと, futakoto] (n) (1) double-dealing; double tongue; going back on what one has said; (2) repeating oneself [Add to Longdo]
二度寝(P);2度寝[にどね, nidone] (n,vs) going back to sleep (e.g. after waking up in the morning); (P) [Add to Longdo]
賽は投げられた[さいはなげられた, saihanagerareta] (exp) the die is cast; no going back; alea jacta est [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top