ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gofer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gofer-, *gofer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gofer(n) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน, Syn. dogsbody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gofer(กอฟ'เฟอะ) n. รอยจีบ,รอยย่น vt. ทำให้เกิดรอยจีบหรือรอยย่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱしり[pashiri] (n) (abbr) (from 使い走り) person who is made to do things or go get things for someone else; gofer [Add to Longdo]
使いっ走り;使いっぱしり[つかいっぱしり, tsukaippashiri] (n,vs) gofer; dogsbody; person who is made to do things or get things for someone else [Add to Longdo]
木藍[きあい;キアイ, kiai ; kiai] (n) (1) (uk) (See インド藍) anil indigo (Indigofera suffruticosa); (2) (uk) (See 琉球藍) Assam indigo (Strobilanthes cusia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gofer
      n 1: an employee whose duties include running errands

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top