ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

godmother

G AA1 D M AH2 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -godmother-, *godmother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godmother(n) แม่อุปถัมภ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
godmothern. มารดาอุปถัมภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even though my wife is godmother to your only child.แม้ว่าภรรยาของฉันเป็นแม่อุปถัมภ์ให้เด็กของคุณเท่านั้น The Godfather (1972)
Thank you very much fairy godmother but...ขอบคุณมาก ๆ เลยคุณ เทพยดาผู้วิเศษ แต่ว่า... Shrek 2 (2004)
I think it'd be better if the Fairy Godmother didn't know we were here?ฉันว่า ทางที่ดี อย่าบอก เทพยดาผู้วิเศษนะว่าเราอยู่ที่นี่ Shrek 2 (2004)
Wow, you must have a fairy godmother or something.ว้าว แม่จะต้องมีเทวดา เจ้าพ่อหรือใครช่วยแน่เลยครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
And then, fairy godmother to the rescue.และต่อมา นางฟ้าผู้ใจดีก้อมาช่วย Happily N'Ever After (2006)
I don't know where to find a fairy godmother at this late hour.ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหานางฟ้าที่ไหนในเวลาแบบนี้ Enchanted (2007)
And I want a fairy godmother to make me all nice and pretty for the ball.และฉันจะต้อง ได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบด้วย Look What He Dug Up This Time (2009)
You know, I don't wanna come off like the wise old fairy godmother but maybe you could learn from my mistakes.รู้มั้ย ชั้นก็ไม่อยากจะสมมุติตัวเองเป็น เหมือนกับ แม่เฒ่าอุปถัมภ์ที่แสนหลักแหลม ...แต่บางที่เธออาจเรียนรู้อะไรบ้าง จากความผิดพลาดของชั้น Burlesque (2010)
You're right, and so what if my fairy godmother is my credit card?เธอพูดถูก แล้วไงล่ะ? Belles de Jour (2010)
I can only be your fairy godmother up to here.หน้าที่ของนางฟ้าแม่อุปถัมภ์ของผมหมดลงแค่นี้ Episode #1.14 (2010)
Did a fairy godmother put it on you?นางฟ้าแม่อุปถัมภ์เสกให้เหรอ Episode #1.14 (2010)
But then, fairy godmother told me to go tell you.แล้วนางฟ้าแม่อุปถัมภ์ก็บอกให้ฉันมาเพื่อบอกคุณว่า Episode #1.14 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GODMOTHER G AA1 D M AH2 DH ER0
GODMOTHERS G AA1 D M AH2 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
godmother (n) gˈɒdmʌðər (g o1 d m uh dh @ r)
godmothers (n) gˈɒdmʌðəz (g o1 d m uh dh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
教母[jiào mǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄨˇ, ] godmother, #77,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patin {f}; Taufpatin {f} | Patinnen {pl}; Taufpatinnen {pl}godmother | godmothers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教母[きょうぼ, kyoubo] (n) godmother; (religious) sponsor [Add to Longdo]
代母[だいぼ, daibo] (n) godmother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  godmother
      n 1: any woman who serves as a sponsor for a child at baptism

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top