ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goblet

G AA1 B L AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goblet-, *goblet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goblet(n) แก้วเหล้าทำด้วยแก้วหรือโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ

English-Thai: Nontri Dictionary
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goblet Cellsต่อมสร้างเมือก, [การแพทย์]
Goblet Cells, Conjunctivalโกเบล็ทเซลล์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOBLET G AA1 B L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goblet (n) gˈɒblɪt (g o1 b l i t)
goblets (n) gˈɒblɪts (g o1 b l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] goblet, #21,009 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] goblet, #27,397 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar, #27,908 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] goblet; rule; law, #96,345 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar, #958,511 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar, #1,047,937 [Add to Longdo]
高脚杯[gāo jiǎo bēi, ㄍㄠ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄟ, / ] goblet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelchglas {n}; Kelch {m}; Becher {m} | Kelchgläser {pl}goblet | goblets [Add to Longdo]
Pokal {m} | Pokale {pl}goblet | goblets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴブレット[goburetto] (n) goblet [Add to Longdo]
金杯;金盃[きんぱい, kinpai] (n) gold cup; gilded cup; goblet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goblet
   n 1: a drinking glass with a base and stem
   2: a bowl-shaped drinking vessel; especially the Eucharistic cup
     [syn: {chalice}, {goblet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top