ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go together

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go together-, *go together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go together(phrv) ไปเป็นเพื่อน, Syn. go with, take with
go together(phrv) เกิดขึ้นร่วมกับ, Syn. go with
go together(phrv) เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go togetherFish and red wine don't go together.
go togetherLet us go together. We can swim across the river, carry off the bear cubs, take them to the house on the mountain, and together find happiness.
go togetherShall I go together with you?
go togetherThe boy was permitted to go together.
go togetherTheory and practice do not always go together.
go togetherTheory and practice do not necessarily go together.
go togetherTheory and practice do not necessary go together.
go togetherThey seem to go together.
go togetherYour jacket and tie don't go together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควบคู่(v) go together, See also: go side by side, Syn. พร้อมกัน, Example: เกษตรกรเพาะปลูกต้นไม้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์, Thai Definition: ร่วมไปด้วยพร้อมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินกัน[kinkan] (v) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other  FR: s'harmoniser ; s'accorder
ไปกันเถอะ[pai kan thoe] (x) EN: let's go ! ; let's go together !  FR: allons-y !

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together [Add to Longdo]
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers [Add to Longdo]
色事は思案の外[いろごとはしあんのほか, irogotohashiannohoka] (exp) (id) love and reason do not go together [Add to Longdo]
肌が合わない[はだがあわない, hadagaawanai] (exp,adj-i) cannot go together (with) [Add to Longdo]
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young [Add to Longdo]
連れ立つ;連立つ[つれだつ, tsuredatsu] (v5t,vi) to accompany; to go with; to go together [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top