ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go back to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go back to-, *go back to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go back to(phrv) ย้อน (เวลา) กลับ, Syn. carry back, go back
go back to(phrv) กินเวลานาน, Syn. date back to, go back
go back to(phrv) กลับไปเริ่มต้นใหม่
go back to(phrv) กลับไปยัง, See also: กลับไป, Syn. go back
go back to(phrv) แทนที่, See also: เข้ามาแทน, Syn. go back, go down to
go back to(phrv) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง, Syn. back to, get back to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go back toCan't go back; no place to go back to.
go back toDon't go back to sleep!
go back toGo back to your seat.
go back toHe persuaded his firm to let him go back to his old job.
go back toHe wants to go back to the wild.
go back toHomesickness is a longing to go back to where you are from.
go back toIn fall they go back to school.
go back toIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.
go back toI wanted to go back to your village.
go back toLet's go back to our places.
go back toThe summer vacation has come to an end, and we will have to go back to school.
go back toWe must go back to the Middle Ages to trace the origin.

Japanese-English: EDICT Dictionary
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp,v5r) to go back to the starting point [Add to Longdo]
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top