ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloom

G L UW1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloom-, *gloom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloom(n) ความมืด, See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก, Syn. dark, dimness
gloomy(adj) มืดมัว, See also: ทึมๆ, Syn. dim, clouded
gloomy(adj) เศร้าหมอง, See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง, Syn. sad, depressed, Ant. joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glooming(กลูม'มิง) n. ดูgloaming
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad, moody, dark

English-Thai: Nontri Dictionary
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
gloom(vi) มืดลง,มืดมัว,เศร้า,หมดหวัง,มืดครึ้ม
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gloomHe looks gloomy.
gloomI always feel gloomy.
gloomI got gloomy and thought of giving up.
gloomThe sky is gloomy and gray - a typical rainy-season sky.
gloomThose gloom and doom economists aren't worth their salt.
gloomYou look gloomy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับ(adj) dark, See also: gloomy, dusky, dim, Syn. ครึ้ม, มืดมัว, Ant. จ้า, สว่าง
อ่ำ(adj) darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai Definition: มืดคลุ้ม
อับเฉา(adj) gloomy, See also: sad, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
อับเฉา(adv) gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
หม่นไหม้(adj) unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai Definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง
หมองมัว(adj) gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai Definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
น่าหดหู่(adj) depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai Definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
ชอื้อ(adj) gloomy, See also: dark, dusky

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
ขมึง[khameung] (v) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
มืดมน[meūtmon] (v) EN: dark ; become gloomy
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมองมัว[møngmūa] (adj) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOOM G L UW1 M
GLOOMY G L UW1 M IY0
GLOOMIER G L UW1 M IY0 ER0
GLOOMILY G L UW1 M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloom (n) glˈuːm (g l uu1 m)
glooms (n) glˈuːmz (g l uu1 m z)
gloomy (j) glˈuːmiː (g l uu1 m ii)
gloomier (j) glˈuːmɪəʳr (g l uu1 m i@ r)
gloomily (a) glˈuːmɪliː (g l uu1 m i l ii)
gloomiest (j) glˈuːmɪɪst (g l uu1 m i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
阴沉[yīn chén, ㄧㄣ ㄔㄣˊ, / ] gloomy, #20,446 [Add to Longdo]
阴冷[yīn lěng, ㄧㄣ ㄌㄥˇ, / ] gloomy and cold, #22,129 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ, / ] gloomy, #37,560 [Add to Longdo]
幽暗[yōu àn, ㄧㄡ ㄢˋ, ] gloom, #37,971 [Add to Longdo]
块垒[kuài lěi, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄟˇ, / ] gloom; a lump on the heart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
グルーミー[guru-mi-] (adj-na) gloomy [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗い気持になる[くらいきもちになる, kuraikimochininaru] (exp,v5r) to feel gloomy [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloom
   n 1: a state of partial or total darkness; "he struck a match to
      dispel the gloom" [syn: {gloom}, {somberness},
      {sombreness}]
   2: a feeling of melancholy apprehension [syn: {gloom},
     {gloominess}, {somberness}, {sombreness}]
   3: an atmosphere of depression and melancholy; "gloom pervaded
     the office" [syn: {gloom}, {gloominess}, {glumness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top