ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globular

G L AA1 B Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globular-, *globular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globular(adj) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity, globularness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globular transferการถ่ายโอนแบบหยด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globularรูปร่างเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Globular Formเป็นก้อนรูปร่างกลมหรือรี, [การแพทย์]
Globular Headรูปกลม [การแพทย์]
Globular Massก้อนทรงกลม [การแพทย์]
Globular Shapeคล้ายลูกน้ำเต้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน Contact (1997)
But from a planet orbiting a star in a distant globular cluster, a still more glorious dawn awaits.แต่จากการที่ดาวเคราะห์ โคจรรอบดาว ในกระจุกดาวทรงกลมที่ห่างไกล รุ่งอรุณยังคงรุ่งโรจน์รอ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจุกดาวทรงกลม[krajuk dāo songklom] (n, exp) EN: globular cluster
ทรงกลม[songklom] (adj) EN: round ; rounded ; spherical ; globular  FR: sphérique ; globulaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOBULAR G L AA1 B Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globular (j) glˈɒbjulər (g l o1 b y u l @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球状蛋白质[qiú zhuàng dàn bái zhì, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] globular protein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
球状星団[きゅうじょうせいだん, kyuujouseidan] (n) globular cluster [Add to Longdo]
紅色球形形象物[こうしょくきゅうけいけいしょうぶつ;べにいろきゅうけいけいしょうぶつ, koushokukyuukeikeishoubutsu ; beniirokyuukeikeishoubutsu] (n) (obsc) red globular shape; red ball signal shape (marine safety context) [Add to Longdo]
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity) [Add to Longdo]
[すず(P);りん;れい(ok), suzu (P); rin ; rei (ok)] (n) bell (often globular); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globular
   adj 1: having the shape of a sphere or ball; "a spherical
       object"; "nearly orbicular in shape"; "little globular
       houses like mud-wasp nests"- Zane Grey [syn: {ball-
       shaped}, {global}, {globose}, {globular}, {orbicular},
       {spheric}, {spherical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top