ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globefish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globefish-, *globefish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globefish(n) ปลาปักเป้า
globefish(n) ปักเป้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globefishHe was poisoned by the globefish he ate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักเป้า(n) globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
虎河豚[とらふぐ, torafugu] (n) tiger globefish (poisonous fish, Takifugu rubripes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globefish
   n 1: any of numerous marine fishes whose elongated spiny body
      can inflate itself with water or air to form a globe;
      several species contain a potent nerve poison; closely
      related to spiny puffers [syn: {puffer}, {pufferfish},
      {blowfish}, {globefish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top