ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globalisation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globalisation-, *globalisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globalisation(n) โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalisation (globalization)โลกาภิวัตน์ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลกาภิวัตน์[lōkāphiwat] (n) EN: globalization  FR: globalisation [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバリゼーション;グローバライゼイション[guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
反グローバリゼーション[はんグローバリゼーション, han guro-barize-shon] (n) anti-globalization; anti-globalisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globalisation
   n 1: growth to a global or worldwide scale; "the globalization
      of the communication industry" [syn: {globalization},
      {globalisation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top