ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

global warming

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -global warming-, *global warming*, global warm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
global warming(n) ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Global warmingภาวะโลกร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
global warmingBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
global warmingGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
global warmingGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
global warmingI'm worried about the global warming trend.
global warmingIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
global warmingThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
global warmingThese gases can lead to global warming.
global warmingWe should play a more active role in combating global warming.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะโลกร้อน[phāwa lōk røn] (n, exp) EN: global warming  FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC [Add to Longdo]
全球气候升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球气候变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
温暖化[おんだんか, ondanka] (n,vs) (1) warming; (n) (2) (abbr) (See 地球温暖化・ちきゅうおんだんか) global warming [Add to Longdo]
温暖化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
地球温暖化[ちきゅうおんだんか, chikyuuondanka] (n,vs) global warming [Add to Longdo]
地球温暖化防止[ちきゅうおんだんかぼうし, chikyuuondankaboushi] (exp) prevention of global warming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 global warming
   n 1: an increase in the average temperature of the earth's
      atmosphere (especially a sustained increase that causes
      climatic changes)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top