ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glaze

G L EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glaze-, *glaze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glaze(vt) ขัดเงา, See also: เคลือบ, Syn. polish, luster, Ant. deglaze
glaze(n) การเคลือบ, See also: การฉาบ, การชุบ
glazed(adj) ซึ่งเคลือบเงา, See also: ซึ่งเป็นมันเงา, Syn. polished, shiny
glaze in(phrv) ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass in
glaze over(phrv) (นัยน์ตา)ถูกปกคลุมไปด้วย (ทำให้แทบมองไม่เห็น), Syn. film over, haze over
glazed ware(n) ภาชนะเคลือบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glaze(เกลซ) vt. ติดกระจก,เคลือบ,โรยหน้า. vi. เป็นเงามัน. n. วัตถุเคลือบ,สีเคลือบ,ความเป็นเงามัน,แผ่นน้ำแข็งบาง ตามพื้นดิน, Syn. polish
unglazed(อัน'เกลซดฺ) adj. ไม่ได้เคลือบ,ไม่ได้เคลือบเงา,ไม่วาว

English-Thai: Nontri Dictionary
glaze(n) ของเป็นมัน,ความเป็นเงามัน,สีเคลือบ
glaze(vt) ติดกระจก,ทำให้เป็นมัน,ขัดเงา,เคลือบเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glazeผิวมันลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glaze breakerเครื่องขจัดผิวมันลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glaze - Clear ice - Glazed frostเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่งมังกร(n) glazed water jar with dragon patterns, Example: เด็กหญิงใช้กระป๋องจ้วงน้ำจากโอ่งมังกร เพื่อล้างเท้า, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: โอ่งดินเผาเคลือบ มีสีน้ำตาลปนเหลือง มักมีลายเป็นรูปมังกร
ฉาบ(v) glaze, See also: paint, coat, gloss, varnish, smear, spread on, Syn. อาบ, ทา, ชุบ, เคลือบ, หุ้ม, Ant. ลอก, Example: แผนที่เหล่านี้มักจะฉาบด้วยสารไวนิลเพื่อเคลือบให้คงทน, Thai Definition: ทา เกลือก หรือเคลือบแต่ผิวๆ
กระเบื้องเคลือบ(n) glazed tile, See also: painted pottery, enameled tile, Example: แจกันกระเบื้องเคลือบจากญี่ปุ่น มีราคาแพงมาก, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยดินประสมอย่างดี เนื้อมีลักษณะแข็งและขาว เคลือบผิวเป็นมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
เคลือบ[khleūap] (v) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over  FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
กระเบื้องเคลือบ[krabeūang khleūap] (n, exp) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile
กระเบื้องเคลือบเขียว[krabeūang khleūap khīo] (n, exp) EN: green glazed tile
กระเบื้องปรุ[krabeūangpru] (n) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile
เป็นมัน[pen man] (v) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed

CMU English Pronouncing Dictionary
GLAZE G L EY1 Z
GLAZED G L EY1 Z D
GLAZER G L EY1 Z ER0
GLAZES G L EY1 Z AH0 Z
GLAZES G L EY1 Z IH0 Z
GLAZENER G L AE1 Z IY0 N ER0
GLAZEBROOK G L EY1 Z B R UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glaze (v) glˈɛɪz (g l ei1 z)
glazed (v) glˈɛɪzd (g l ei1 z d)
glazes (v) glˈɛɪzɪz (g l ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] glaze (of porcelain), #18,771 [Add to Longdo]
琉璃[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, ] glazed tile (used on roof of palaces), #21,700 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] glazed tile, #45,355 [Add to Longdo]
琉璃塔[liú lí tǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄊㄚˇ, ] glazed tile pagoda; glazed tower of minaret [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasur {f} (Keramik) | Glasur aufrühren | glänzende Glasur {f} | weiße japanische Glasur {f} | schuppige; flockige Glasur | seidenmatte Glasur | getrübte Glasur {f}glaze | to stir a glaze | shiny glaze | shino glaze | flaked glaze | silk-matt glaze | opacified glaze [Add to Longdo]
Glasurchemie {f}glaze chemistry [Add to Longdo]
Glasurenentwicklung {f}glaze formulation [Add to Longdo]
Glasurmühle {f}glaze crusher [Add to Longdo]
Glasurrezept {n} [cook.]glaze recipe [Add to Longdo]
Glasurversatz {m}glaze formula [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんより[donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
エバーグレーズ[eba-gure-zu] (n) Everglaze [Add to Longdo]
ガラス障子[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door [Add to Longdo]
グレーズ[gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P) [Add to Longdo]
下絵の具[したえのぐ, shitaenogu] (n) underglaze color; underglaze colour [Add to Longdo]
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glaze
   n 1: any of various thin shiny (savory or sweet) coatings
      applied to foods
   2: a glossy finish on a fabric
   3: a coating for ceramics, metal, etc.
   v 1: coat with a glaze; "the potter glazed the dishes"; "glaze
      the bread with eggwhite"
   2: become glassy or take on a glass-like appearance; "Her eyes
     glaze over when she is bored" [syn: {glaze}, {glass}, {glass
     over}, {glaze over}]
   3: furnish with glass; "glass the windows" [syn: {glass},
     {glaze}]
   4: coat with something sweet, such as a hard sugar glaze [syn:
     {sugarcoat}, {glaze}, {candy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top