ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glance

G L AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glance-, *glance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glance(vi) ชำเลือง, See also: ชายตามอง, แวบมอง, เหลือบดู, Syn. glimpse
glance(n) การชำเลือง, See also: การเหลือบมอง, การแวบมอง, Syn. glimpse, Ant. stare
glance at(phrv) ชำเลืองดู, See also: เหลือบมอง, มองผ่านๆ
glance off(phrv) กระทบแล้วกระเด้งออกไป
glance off(phrv) ไม่มีผลกับ (บางคน)
glance back(phrv) ชำเลืองกลับไปยัง, See also: เหลือบมองกลับไปยัง
glance down(phrv) อ่านผ่านๆ, See also: อ่านลวกๆ, มองลวกๆ
glance over(phrv) อ่านหรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว, Syn. glance through
glance round(phrv) กวาดตามองรอบๆ
glance through(phrv) อ่านหรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว, Syn. glance over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek, graze

English-Thai: Nontri Dictionary
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
glance(vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll go a glance at a timeเราจะค่อย ๆมองกัน The Little Prince (1974)
They took one glance and said:พวกเขาได้อย่างร- วดเร็วและกล่าวว่า: Idemo dalje (1982)
She took a last glance at herself in the mirror.เธอมองตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย ในกระจก Basic Instinct (1992)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
He'd look up for a second. A quick glance out to sea and he'd see herมองออกไปในทะเล แล้วก็เห็นเธอ The Legend of 1900 (1998)
Really, that you could meet someone, or just... across a room... and with that one glance you could look in their eyes and see their soul.ข้างห้อง.. แล้วแค่มองแวบเดียว ก็มองเห็นลึกเข้าไปถึงจิตใจเลยน่ะ Imagine Me & You (2005)
It often helps to actually glance at the photo.มันจะช่วยได้ถ้าคุณดูรูปซะหน่อย The Wicker Man (2006)
If you ignore others' glances as you can see, you can even play soccer, you can run, too.ถ้าคุณลืมสายตาของคนอื่นไปได้ คุณจะรู้ว่าสามารถแม้แต่จะเล่นฟุตบอล หรือว่าวิ่งได้เลย Almost Love (2006)
No one there to nag you,and you don't even glance at the coupes.ไม่มีใครตามบ่นอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ชายตามองรถหรูเลยสักนิด An Inconvenient Lie (2007)
One glance at me on her garden path is liable to affect her mood.เธอเห็นฉันแวบเดียว อาจฉุนเฉียวได้ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
That glance in the grave always puts everyone on edge, But when it's murder... keep your eyes open.การเห็นหลุมศพมักทำให้ทุกคนอึดอัด แต่ถ้าเป็นฆาตกร No Such Thing as Vampires (2007)
To glance at him... or at any of the others I've shown you... means, without the slightest doubt... a passport to the other world.ที่แฝงตัวอยู่ข้างๆ เรา... หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ผมจะให้คุณดู นั่นคือ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า... The Orphanage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glanceA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
glanceAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
glanceA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
glanceAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
glanceAt a glance he knew that the child was hungry.
glanceAt a glance I knew that he was tired.
glanceAt the first glance I notice that he was in his best that morning.
glanceDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
glanceHe gave a momentary glance to the passers by.
glanceHe glanced at her.
glanceHe glanced at her and saw she was angry.
glanceHe glanced at her name tag.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายตามอง(v) glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai Definition: มองด้วยหางตา
เหลียวดู(v) glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. เหลียวมอง, Example: เสียงปลาฮุบเหยื่อล่อความสนใจให้เขาเหลียวดู, Thai Definition: หันกลับมามอง
เหลือบมอง(v) glance, See also: look, glimpse, peek, peep, scan, Syn. ชำเลือง, ชายตา, Example: เธอทำเสียงในคอจนเขาต้องเหลือบมอง
ค้อนควัก(v) glance sideways, See also: give a cold, look askance, Syn. ค้อนขวับ, Example: เมื่อแม่ค้อนควักพ่อ พ่อก็ได้แต่หัวเราะหึหึ, Thai Definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ
ค้อน(v) glance sideways, See also: look askance, Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ, Example: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น, Thai Definition: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ม่ายเมียง(v) glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai Definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ม่ายเมียง(v) glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai Definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ปรายตา(v) glance, See also: cast one's eyes, keep an eye on, Syn. เหลือบมอง, ลอบมอง, ชำเลือง, Example: เขาแอบปรายตามองลูกค้าของร้านหนังสือแห่งนี้ที่กำลังเลือกดูเล่มโน้นเล่มนี้
แฉลบ(adv) glance off, See also: ricochet, Example: หล่อนชอบหมูย่างของแม่ตรงที่หั่นแฉลบบางๆ จิ้มน้ำจิ้มรสหวานแล้วอร่อยมาก, Thai Definition: อาการทำให้สิ่งของแบนๆ มีลักษณะเฉียงๆ
ชาย(v) glance, Syn. ชายตา, ชม้ายตา, เหลือบ, Example: เขาชายตามองอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แฉลบ[chalaēp] (v) EN: ricochet ; glance off ; swerve  FR: ricocher ; faire une embardée
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
เฝ้ามอง[faomøng] (v) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance  FR: observer
ขโมยดู[khamōi dū] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ขยิบ[khayip] (v) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance  FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil

CMU English Pronouncing Dictionary
GLANCE G L AE1 N S
GLANCED G L AE1 N S T
GLANCES G L AE1 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glance (v) glˈaːns (g l aa1 n s)
glanced (v) glˈaːnst (g l aa1 n s t)
glances (v) glˈaːnsɪz (g l aa1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, ] glance; glimpse, #26,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifblick {m}; kurzer Blick | Streifblicke {pl} | einen kurzen Blick auf etw. werfenglance | glances | to take a quick glance at sth.; to have a quick glance at sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちろちろ[chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
はたと[hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
一見したところ;一見した所[いっけんしたところ, ikkenshitatokoro] (exp,adv) (See 一見・いっけん) at a glance; at first sight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glance
   n 1: a quick look [syn: {glance}, {glimpse}, {coup d'oeil}]
   v 1: throw a glance at; take a brief look at; "She only glanced
      at the paper"; "I only peeked--I didn't see anything
      interesting" [syn: {glance}, {peek}, {glint}]
   2: hit at an angle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top