ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gladden

G L AE1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gladden-, *gladden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gladden(vt) ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน, Syn. delight, happy, please

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate, cheer, please

English-Thai: Nontri Dictionary
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ายินดี(v) gladden, See also: be happy, be pleasure, cheer, Syn. น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ, Ant. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่, Example: น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
GLADDEN G L AE1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gladden (v) glˈædn (g l a1 d n)
gladdens (v) glˈædnz (g l a1 d n z)
gladdened (v) glˈædnd (g l a1 d n d)
gladdening (v) glˈædnɪŋ (g l a1 d n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gladden
      v 1: make glad or happy [syn: {gladden}, {joy}] [ant: {sadden}]
      2: become glad or happy [ant: {sadden}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top