ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glacier

G L EY1 SH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glacier-, *glacier*
English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glacier(n) ธารน้ำแข็ง, See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, Syn. ice sheet, iceberg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glacierธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacier breezeลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glacier windลมธารน้ำเข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glacierA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
glacierThe glacier moves but by inches.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตู้น้ำแข็ง[tū nām khaēng] (n) EN: icebox  FR: glacière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLACIER G L EY1 SH ER0
GLACIERS G L EY1 SH ER0 Z
GLACIER'S G L EY1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glacier (n) glˈæsɪəʳr (g l a1 s i@ r)
glaciers (n) glˈæsɪəʳz (g l a1 s i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰川[bīng chuān, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢ, ] glacier, #16,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletscher {m} | Gletscher {pl}glacier | glaciers [Add to Longdo]
Gletschertisch {m} [geol.]glacier table [Add to Longdo]
Gletschertor {n} [geol.]glacier snout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーシャー[gure-sha-] (n) glacier [Add to Longdo]
シュルント[shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
氷河[ひょうが, hyouga] (n) glacier; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  glacier
      n 1: a slowly moving mass of ice

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top