ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giving up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giving up-, *giving up*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here. The Godfather (1972)
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี ๆ Blazing Saddles (1974)
No, I'm not giving up now.ไม่เอา ฉันไม่ยอมแพ้หรอก Labyrinth (1986)
Li Mu Bai giving up his sword...ไล มู ไบ สละดาบ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
So, finally giving up on the underage bimbettes and gonna go for a real woman?So, finally giving up on the underage bimbettes and gonna go for a real woman? ls that it? Shall We Dance (2004)
But you're not giving up dancing, are you?But you're not giving up dancing, are you? Shall We Dance (2004)
To liberate her suppressed ego... she chooses death, giving up her physical body.เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมา เธอเลือกที่จะตาย ยอมละทิ้งร่างกายเธอ Everybody Has a Little Secret (2004)
Thanks for not giving up on me, Marty.ขอบคุณที่ไม่ยอมฉัน มาตี้ Madagascar (2005)
Heths didn't have a problem giving up Adair, when we first had Rosie.สุขภาพคุณก็ไม่มีปัญหาอะไร เขียนคำอุทิศในไดอารี่ เมื่อครั้งที่เรามีโรซี่ Match Point (2005)
You're giving up so easily?ทำไมคุณถึงได้ยอมแพ้ง่ายๆนัก House of Fury (2005)
You sure you're okay giving up your Friday night to hang with an old, almost married lady?เธอแน่ใจนะว่าโอเคที่ต้องมาเสียเวลาคืนวันศุกร์ นั่งแกร่วกับเพื่อนสาวแก่ใกล้แต่งงานแบบนี้ The Sweet Taste of Liberty (2005)
I can't imagine Jor-El giving up on you that easily.พ่อไม่คิดว่า จอล-เอล จะเลิกยุ่งกับลูกง่ายๆ Arrival (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giving upHe didn't want to disappoint his wife by giving up his new position.
giving upI concurred in giving up my vacation for my family.
giving upI got gloomy and thought of giving up.
giving upI was on the point of giving up when I suddenly hit upon the solution.
giving upMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
giving upShe felt like giving up the plan.
giving upThe kidnapers showed no sign of giving up.
giving upThere are marked, rapid and steadily increasing health benefits to giving up.
giving upTherefore I'm giving up for now. I'll still try to check out other possibilities but ... I think hopes are slim.
giving upWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.
giving upYet giving up is not impossible.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
棄背[きはい, kihai] (n) giving up and turning back [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
降参[こうさん, kousan] (n,vs) giving in to; giving up; surrender; (P) [Add to Longdo]
止し[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
退耕[たいこう, taikou] (n) (obs) giving up government service and engaging in agriculture [Add to Longdo]
断念[だんねん, dannen] (n,vs) abandoning (hope, plans); giving up; (P) [Add to Longdo]
茶断ち[ちゃだち, chadachi] (n,vs) giving up or abstaining from tea [Add to Longdo]
投棄[とうき, touki] (n,vs) abandonment; giving up; throwing away; disposal; dumping; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giving up
   n 1: a verbal act of admitting defeat [syn: {giving up},
      {yielding}, {surrender}]
   2: the act of forsaking [syn: {forsaking}, {giving up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top