ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give of-, *give of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give of(idm) เป็นหลักฐานของ
give of(phrv) เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
give off(phrv) ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out
give of one's best(phrv) ทำงานได้เหมือนคนอื่น, See also: ทำได้แบบคนอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give ofHe behaved himself so as not to give offence to others.
give ofI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
give ofPlants give off oxygen as they make food.
give ofThe flowers give off a very pleasant perfume.
give ofThe flowers give off a very pleasant scent.
give ofThese wild flowers give off a nice smell.
give ofTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.
give ofWhat account can you give of your misbehavior?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
คาย(v) emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai Definition: ปล่อยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
เหม็น[men] (v) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong  FR: sentir mauvais ; puer ; empester

Japanese-English: EDICT Dictionary
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top