ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give in to

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give in to-, *give in to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give in to(phrv) ส่งไปให้, Syn. give in, hand in, pass in
give in to(phrv) ให้ชื่อกับ, See also: เสนอชื่อกับ, Syn. give in
give in to(phrv) ยอมให้, See also: ยินยอม, Syn. give over to, give to
give in to(phrv) คืน, See also: เสนอ, ส่ง, Syn. deliver over, give in

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give in toDo not give in to those demands.
give in toDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
give in toI always have to give in to him.
give in toI have to give in to his order.
give in toIn most cases we had to give in to their demands.
give in toI was determined not to give in to temptation.
give in toShe would not give in to her husband.
give in toThe government cannot be seen to give in to terrorists' demands.
give in toThey forced him to give in to their opinion.
give in toThey'll give in to us some day.
give in toWe will never give in to terrorist demands.
give in toYou must not give in to his unreasonable demands.

Japanese-English: EDICT Dictionary
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair [Add to Longdo]
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top