ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gird

G ER1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gird-, *gird*, gir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gird(vt) คาด, See also: พัน, ผูก, มัด, รัด, Syn. band, bind
girder(n) นั่งร้าน, Syn. beam, truss
girdle(n) ผ้ารัดเอว, See also: ผ้าคาดเอว, Syn. cinch, sash
gird on(phrv) คาดหรือหุ้ม (อาวุธ, เกราะ) (คำโบราณ), See also: รัด, ผูก, มัด
gird up(phrv) คาดเข็มขัด (คำโบราณ), See also: รัดเข็มขัด, ใส่สายคาด
gird for(phrv) เตรียมอาวุธให้พร้อมสำหรับ (สงคราม)
girdle about(phrv) โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle round(phrv) โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle around(phrv) โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle about, girdle round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
girder(เกิร์ด'เดอะ) n. คานขนาดใหญ่,เหล็กยาว,คาน,ตง
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt, compass, ring, enclose
girdler(เกิร์ด'เลอะ) n. ผู้ใส่สายคาด,สิ่งที่โอบรอบ
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม
ungird(อันเกิร์ด') adj. คลาย,หลวม,หย่อน,แก้สาย,คลายเข็มขัด, Syn. loosen, remove

English-Thai: Nontri Dictionary
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
girdle(vt) คาดเข็มขัด,พัน,รัด,ล้อมรอบ
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
girdle๑. กระดูกโอบ๒. ส่วนโอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle of fire; ring of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
girdle painอาการปวดรอบเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pectoral; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pelvicกระดูกโอบเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, shoulderกระดูกโอบไหล่ [มีความหมายเหมือนกับ girdle, pectoral; girdle, thoracic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, thoracic; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girdersคาน [TU Subject Heading]
Girdleสายคาด [การแพทย์]
Girdlestone Resectionการตัดหัวของกระดูกต้นขาออกเพื่อรักษาโรค [การแพทย์]
Girdlestone-Taylor Procedureการผ่าตัดรักษานิ้วเท้างุ้มโดยย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Girdlingการกานไม้, Example: วิธีการกำจัดพืชพรรณวิธีหนึ่ง โดยการสับลำต้นให้เป็นร่องลึกติดต่อกันเป็นวงรอบลำต้น อันเป็นการตัดการลำเลียงอาหารผ่าน (Phloem) ที่ส่งลงไประบบราก ซึ่งจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการกานไม้อาจ เป็นการเร่งการแตกหน่อในไม้บางชนิดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
girdShe girded her waist with a belt.
girdThe water came up to the bridge girder in a second.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัด(n) belt, See also: girdle, Syn. สายรัดเอว, Example: ในยุคนี้ทองกำลังแพงใครมีเข็มขัดทองหรือสร้อยทองเส้นโตๆ แสดงว่าเป็นคนมีฐานะดี, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง ทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง หนัง เป็นต้น
คาด(v) belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. รัด, Example: ผมเห็นคุณลุงวัยเลยกลางคนตัดผมเกรียน นุ่งผ้าโสร่งไหม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอวลุกขึ้นจากกลุ่มผู้ชมในแถวหน้าๆ เดินดุ่มออกไป, Thai Definition: พันโดยรอบแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผูกหรือกลัดเป็นต้นเพื่อไม่ให้หลุด
รัด(v) belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. พัน, กอดรัด, Ant. คลาย, Example: งูหลามฆ่าสัตว์เป็นอาหารด้วยการรัดเหยื่อ, Thai Definition: โอบรอบหรือพันให้กระชับ
ปั้นเหน่ง(n) belt, See also: girdle, Syn. เข็มขัด, Example: อิเหนาประดับองค์ด้วยปั้นเหน่ง, Notes: ชวา
ประคดเอว(n) girdle-cloth, See also: sash-cloth, breast-cloth, Thai Definition: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
การคาด(n) girding, See also: tying, Example: ชาวบ้านมักใช้การคาดผ้าสีกับต้นไม้เพื่อกราบไหว้
ขวั้น(n) girdle, Syn. หัวขั้ว, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
เจียระบาด(n) long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai Definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายพันธน์[kāiyaphan] (n) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle
คาด[khāt] (v) EN: girdle ; bind ; tie  FR: ceindre ; nouer ; entourer
ควั่น[khwan] (v) EN: girdle ; make a ring around ; cut into rings
ผ้ารัดเอว[phā rat ēo] (n, exp) EN: girdle

CMU English Pronouncing Dictionary
GIRD G ER1 D
GIRDS G ER1 D Z
GIRDLE G ER1 D AH0 L
GIRDER G ER1 D ER0
GIRDERS G ER1 D ER0 Z
GIRDING G ER1 D IH0 NG
GIRDLER G ER1 D L ER0
GIRDLEY G ER1 D L IY0
GIRDNER G ER1 D N ER0
GIRDLER G ER1 D AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gird (v) gˈɜːʳd (g @@1 d)
girds (v) gˈɜːʳdz (g @@1 d z)
girded (v) gˈɜːʳdɪd (g @@1 d i d)
girder (n) gˈɜːʳdər (g @@1 d @ r)
girdle (v) gˈɜːʳdl (g @@1 d l)
girders (n) gˈɜːʳdəz (g @@1 d @ z)
girding (v) gˈɜːʳdɪŋ (g @@1 d i ng)
girdled (v) gˈɜːʳdld (g @@1 d l d)
girdles (v) gˈɜːʳdlz (g @@1 d l z)
girdling (v) gˈɜːʳdlɪŋ (g @@1 d l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] girdle; brassiere; to plaster, #5,279 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] girdle ornaments, #7,327 [Add to Longdo]
束腰[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, ] girdle, #45,805 [Add to Longdo]
束紧[shù jǐn, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] gird; tighten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
ガード[ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P) [Add to Longdo]
ガードル[ga-doru] (n) girdle [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
パンティーガードル[pantei-ga-doru] (n) panty girdle [Add to Longdo]
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset [Add to Longdo]
ヒップアップガードル[hippuappuga-doru] (n) hip-up girdle [Add to Longdo]
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle [Add to Longdo]
横架材[おうかざい, oukazai] (n) horizontal structural members (beams, girders, etc.) of a building [Add to Longdo]
下肢帯[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gird
   v 1: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
      girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
      building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
      {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
      {disarm}]
   2: put a girdle on or around; "gird your loins" [syn: {girdle},
     {gird}]
   3: bind with something round or circular [syn: {gird},
     {encircle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top