ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gigantic

JH AY0 G AE1 N T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gigantic-, *gigantic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gigantic(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, มโหฬาร, Syn. massive, immense, Ant. tiny, small

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge, large

English-Thai: Nontri Dictionary
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giganticA gigantic bird came flying toward him.
giganticI was dwarfed by his gigantic frame.
giganticShe has a gigantic appetite.
giganticThat football player is gigantic.
giganticThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
giganticThe largest animal on Earth is the gigantic blue whale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหึมา(adj) gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
โอฬาร(adj) gigantic, See also: colossal, enormous, immense, gargantuan, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, Thai Definition: ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี)
โอฬาริก(adj) gigantic, See also: colossal, enormous, immense, gargantuan, Syn. โอฬารีก, เอาฬาริก
เบ้อเริ่มเทิ่ม(adj) huge, See also: gigantic, large, Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม, Example: เจ้ามู่ทู่คาบกระดูกชิ้นเบ้อเริ่มเทิ่มที่แม่ให้ไปซ่อนไว้ที่หลุมใต้ต้นไม้, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ
เบ้อเริ่ม(adj) large, See also: gigantic, huge, Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม, Example: เขาจัดพิมพ์ประวัติส่วนตัวของนางงามไว้แจกสื่อมวลชนปึกเบ้อเริ่ม เพราะเบื่อตอบคำถามแบบซ้ำๆ ซากๆ, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ
สูงใหญ่(adj) gigantic, See also: huge, massive, giant, big and tall, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนขายาว ร่างกายสูงใหญ่, Thai Definition: มีลักษณะสูงและมีขนาดใหญ่
เบ้อเร่อ(adv) hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
ใหญ่หลวง(adv) hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
มหาศาล[mahāsān] (adj) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหึมา[maheumā] (adj) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
ยักษ์[yak] (adj) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal  FR: géant ; gigantesque ; colossal
ยิ่งใหญ่[yingyai] (adj) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic  FR: vaste ; gigantesque

CMU English Pronouncing Dictionary
GIGANTIC JH AY0 G AE1 N T IH0 K
GIGANTIC JH AY0 G AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gigantic (j) ʤˈaɪgˈæntɪk (jh ai1 g a1 n t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, ] gigantic strength [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
巨象[きょぞう, kyozou] (n) gigantic elephant [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [Add to Longdo]
巨峰[きょほう, kyohou] (n) (1) gigantic peak; (2) Kyoho grape [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gigantic
   adj 1: so exceedingly large or extensive as to suggest a giant
       or mammoth; "a gigantic redwood"; "gigantic
       disappointment"; "a mammoth ship"; "a mammoth
       multinational corporation" [syn: {gigantic}, {mammoth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top